NOCHAL - Lokalny monitoring pyłów zawieszonych

Inne lokalizacje

Lokalizacja nr1

Już wkrótce...

Lokalizacja nr2

Już wkrótce...

Lokalizacja nr3

Już wkrótce...

Lokalizacja nr4

Już wkrótce...

Mając wiedzę o aktualnych poziomach steżeń pyłów zawieszonych, możemy łatwiej zadbać o nasze zdrowie.

Partner projektu: